Main content

1. Мудрий словом, розумом, життям [Електронний ресурс] : біобібліогр. список літ. до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди  / уклад. Т. П. Бабич, Т. М. Вакуліч; КЗ «Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – Житомир, 2022. – 37 с. – Електрон. текст. дані. – Назва з екрана. – Дата звернення: 28.11.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Публічні бібліотеки Житомирщини – юнацтву та молоді Кращі практики 2021 року [Електронний ресурс] :  / уклад. Л. Артеменко; КЗ «Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – Житомир, 2022. – 66 с. – Електрон. текст. дані. – Назва з екрана. – Дата звернення: 08.11.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Я завжди пишу для душі [Електронний ресурс] : біобібліог. список літ.  / уклад. Т. Бабич; КЗ «Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – Житомир, 2022. – 20 с. – Електрон. текст. дані. – Назва з екрана. – Дата звернення: 20.10.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Поет, якому доля не дала здійснитися [Електронний ресурс] : біобібліог. список літ.  / уклад. Т. Бабич; КЗ «Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – Житомир, 2022. – 21 с. – Електрон. текст. дані. – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів видавничої діяльності за попередні роки:

2021 рік

2020 рік

2017-2019 роки