Main content

1. Поет, якому доля не дала здійснитися [Електронний ресурс] : біобібліог. список літ.  / уклад. Т. Бабич; КЗ «Обл. б-ка для юнацтва» Житомир. облради. – Житомир, 2022. – 21 с. – Електрон. текст. дані. – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів видавничої діяльності за попередні роки:

2021 рік

2020 рік

2017-2019 роки