Main content

Огієнко Іван розробляється як митрополит УАПЦ і активний український націоналіст [Електронний ресурс] // Служба зовнішньої розвідки України : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : https://szru.gov.ua/history/stories/ohiienko-ivan-rozroblyaietsya-yak-mytropolyt-uapts--i-aktyvnyi-ukrainskyi-natsionalist . – Назва з екрана. – Дата публікації : 08.09.2021. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Постать Івана Огієнка. СЗРУ оприлюднила розсекречені документи про митрополита УАПЦ [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-ohiyenko/31450743.html . – Назва з екрана. – Дата публікації : 09.09.2021. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

Сьогодні – День пам’яті відомого перекладача Біблії Івана Огієнка [Електронний ресурс] // Світогляд : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : https://svitogliad.com/news/sogodni-den-pamyati-vidomogo-perekladacha-bibliyi-ivana-ogiyenka/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 29.03.2021. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

Бухало О. Огієнко : українізатор освіти та церкви, який змушував писати "в" Україні [Електронний ресурс] / О. Бухало // BBC News | Україна : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-42665391 . – Назва з екрана. – Дата публікації : 14.01.2018. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Тимошик М. Невтомний сівач на українознавчій ниві [Електронний ресурс] / М. Тимошик // ІЗБОРНИК : сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd01.htm. – Назва з екрана. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

Іван Огієнко – фундатор університету [Електронний ресурс] // Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : https://kpnu.edu.ua/pro-universytet/ivan-ohiienko-fundator-universytetu/ . – Назва з екрана. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Іван Огієнко – на ниві служіння українському народові : до 135-річчя від дня народження [Електронний ресурс] // Світ через культуру : Гуманітарний читальний зал Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : http://massovoodessa.blogspot.com/2017/01/135.html . – Назва з екрана. – Дата публікації : 12.01.2017. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

 

 

Тимошик М. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження [Електронний ресурс] / М. Тимошик // Київське православ’я : сайт. – Електр. дані. – Режим доступу : http://kyiv-pravosl.info/2012/06/06/mytropolyt-ilarion-ivan-ohienko-i-ukrajinske-vidrodzhennya/. – Назва з екрана. – Дата публікації : 06.06.2012. – Дата звернення : 18.01.2021.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна бібліотека «Культура України» [Електронний ресурс] : [про Івана Огієнка] // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого : сайт. – Електр. дані. – Київ, © 2022. – Режим доступу : https://elib.nlu.org.ua/collection.html?id=331&page=1 . – Назва з екрана. – Дата звернення : 18.01.2021.